99 கலக்கும் ரிங்டோன்ஸ் - தகவல் தொழில்நுட்பம்

Latest

தமிழர்களுக்குகாக தமிழில்......

Sunday, June 27, 2010

99 கலக்கும் ரிங்டோன்ஸ்

இந்த 99 விதமான ரிங்டோன்ஸ்களும் மிக பிரமாதமாக இருக்கும். இதை பதிவிறக்கம் செய்து உங்கள் மொபைல் போனில் பயன்படுதிக்கொள்ளுங்கள்.


99 Amazing Ringtones List:

5notes.mp3
animals_wolf_howl_140.mp3
Baby_Rap_New_Version.mp3
Best_Bass_2009.mp3
Best4SMS.mp3
Better-Pick-Up-The-Phone.mp3
Bird.mp3
Bird2.mp3
birs-sms.mp3
Birthday_Sms.mp3
Blackberry_Tone.mp3
Brand_New_Tone.mp3
Chicken_Song.mp3
Chime....mp3
Coca-Cola-SMS.mp3
cool_sms_2009_262.mp3
coolest_sms_all_time_172.mp3
coolest_tone_of_09_139.mp3
cute_kid_sms_2009_714.mp3
Djremix.mp3
Dracula-s-cottage.mp3
drunk-tarzan.mp3
Fantastic_Sms.mp3
Fantastic_Sound.mp3
Fast_And_Furious.mp3
fast_n_furious4_sms_177.mp3
FX-3.mp3
Ghatak.mp3
guitar.mp3
Harry Potter Sms.mp3
Hiphop Msg.mp3
intel-msg-toon-BY-SHAHID.mp3
Jjws-theme.mp3
Kangna Guitar.mp3
kong_fu.mp3
Kucci_Kucchi.mp3
Latest_Nfs_Sms_2009.mp3
latest_nfs_sms_2009_660.mp3
Magic Sms.mp3
Mario Bross Dies.mp3
meeeooowwwwwwwwwwwww.mp3
messageexcelent.mp3
MGS - Complete.mp3
Military Call.mp3
Mix Ringtone.mp3
Morse.mp3
most_sad_tone_ever_689.mp3
Most-Cool-Sms-Tone.mp3
Msg Tone2_GOLD.mp3
Msg Tone4_GOLD.mp3
Msn_Message.mp3
New MSG Tone_GOLD.mp3
New MSG Tone1_GOLD.mp3
New_Of_Rhtdm.mp3
NEW-XP-4-SMS.mp3
Nextel_Tone.mp3
Nokia Dj Sms.mp3
Nokia_2009.mp3
Nokia_Horror_Msg.mp3
Nokia_Pakistan.mp3
osama.mp3
paisa.mp3
Pikachu_Talking.mp3
pikachu-talk-by-shahid.mp3
Police Remix 2.mp3
Puppies Singing.mp3
Reliance Ring Tone.mp3
Rey.mp3
Romantic Whistle.mp3
Sexy Msg.mp3
Short_Sms.mp3
Silence_I_Kill_You.mp3
SilverWeb.mp3
SMS Tone_GOLD.mp3
Sms.mp3
Sms_Bell.mp3
Sms-Bonus.mp3
Sms-Z.mp3
somone-calling-by-shahid.mp3
String_GOLD.mp3
Strings1_GOLD.mp3
Super_Ring.mp3
sweet_msg_tune_973.mp3
Titanic_Bells.mp3
Toilet Song.mp3
Top-New-Tone.mp3
Train-3dsound.mp3
transforme_l7h24yni.mp3
u_got_1_text_message_594.mp3
Ultra Sound Sms.mp3
Uncle-****er.mp3
Vibration_Mode_Real.mp3
wife-calling.mp3
windos-xp-msg-tone-by-shahid.mp3
WINDOS-XP-REMIX-2-BY-SHAHID.mp3
Yahoo instant Msg.mp3
Yahoo.mp3
Your_Phone_Is_Ringin.mp3
ZZZZZZzzzzzzzzzzz--sleeping-funny.mp3
Click Here To Download 99 Amazing Ringtones


வாசகர்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள்!

நான் புதியதாக தகவல் தொழில்நுட்ப்ப ( இங்கிலீஷ் ) வலைப்பூ தொடங்கி உள்ளேன்.இதற்கும் தாங்கள் தங்கள் ஆதரவை தந்து உதவுங்கள்.

என் ஆங்கில வலைப்பூ முகவரி : http://technologynewscorner.blogspot.com


------------------- நன்றி -------------------இந்த பதிவிற்கு தமிழிஷ்ல் ஓட்டு போட்டுவிட்டிர்களா ?


No comments:

Post a Comment