ஒரே நேரத்தில் விண்டோசையும் லினக்ஸ்சையும் இயக்க வேண்டிய வழிமுறைகள் - தகவல் தொழில்நுட்பம்

Latest

தமிழர்களுக்குகாக தமிழில்......

Saturday, July 11, 2009

ஒரே நேரத்தில் விண்டோசையும் லினக்ஸ்சையும் இயக்க வேண்டிய வழிமுறைகள்

ஒரே நேரத்தில் இரண்டு OS-களும் இணையாக இயக்க முடிந்தால் நமக்கு நன்றாக இருக்கும்.

இதற்கு Virtual Machine என்று பெயர்.

Ulteo Virtual Desktop - இதனை www.ulteo.com என்ற வலைபூவில் இருந்து இலவசமாக பதிவிறக்கம் செய்து பயன்படுத்தி கொள்ளலாம்.


Download செய்யும் பொழுது நமது short questionnaire - ய் தெரிவுபடுத்த வேண்டும்.

இந்த www.ulteo.com வலைபூவில் சென்று நாம் exe File ய் Download செய்து கொள்ளவேண்டும்.

Download செய்யும் வழிமுறைகள்

1. Documentation - ய் படித்து உங்கள் கணினி இதை இயக்க Support செய்யுமா மற்றும் System Requirements- ய் பார்த்து கொள்ளுங்கள்.

Documentation -ய் நன்றாக படித்து அவர்கள் கொடுக்கும் வழிமுறைகளை Follow செயுங்கள்.Download செய்த பின்பு அதனை Instal செய்யவும்.

இதில் User Name : me
password : me

root user password : root

Default ஆக இருக்கும்.உங்களுடைய கணினியில் நிறுவி ஒரே நேரத்தில் Windows மற்றும் Linux OS-களை இணையாக இயக்கி கொள்ளலாம். add/remove program சென்று இந்த பயன்பாடினை தேவை என்றால் நீக்கி கொள்ளலாம்.

--------------------------------------நன்றி--------------------------------------

2 comments: