அனுப்பிய இ-மெயில் திரும்ப பெறுவது எப்படி? | Cancel or Edit Sent E mail in Gmail - தகவல் தொழில்நுட்பம்

Latest

தமிழர்களுக்குகாக தமிழில்......

Wednesday, March 8, 2017

அனுப்பிய இ-மெயில் திரும்ப பெறுவது எப்படி? | Cancel or Edit Sent E mail in Gmail

நண்பர்களே, உங்களுக்கு ஒரு அன்பான வேண்டுகோள். எங்களது  YOUTUBE CHANNELய் SUBSCRIBE செய்வதன் மூலம் . இதுபோன்ற பல செய்திகள் &VIDEOகள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும்.


--------------------------------------நன்றி----------------------------------------

No comments:

Post a Comment