இந்த பிழை அடிகடி உங்கள் கணினியில் வருகிறதா? - தகவல் தொழில்நுட்பம்

Latest

தமிழர்களுக்குகாக தமிழில்......

Monday, July 13, 2009

இந்த பிழை அடிகடி உங்கள் கணினியில் வருகிறதா?

இந்த பிழை அடிகடி உங்கள் கணினியில் வருகிறதா? Add or Remove Programs குடுத்து அளித்தாலும் போகமாட்டிங்குதா?மற்றும் இது போல பிழை வருகிறதா?

* Cannot delete file: Access is denied

* There has been a sharing violation

* The source or destination file may be in use

* The file is in use by another program or user

* Make sure the disk is not full or write-protected and that the file is not currently in use


கிழே உள்ள இணையதளத்திற்கு சென்று UNLOCKER எனும் மென்பொருள்-ய் பதிவிறக்கம் செய்து உங்கள் கணினியில் Install செய்து பின்பு அதன் மூலம் அழித்துவிடுங்கள்.இதற்கு நீங்கள் Administrator or Administrator Power உள்ள User-ல் Login ஆகிஇருக்க வேண்டும் விடுங்கள்.

இணையதள முகவரி http://ccollomb.free.fr/unlocker/சிகப்பு Mark உள்ள இடத்தை நன்றாக பார்த்து கொள்ளுங்கள் அந்த இணையதள பக்கத்தில் அங்கு சென்று பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளுங்கள்.

--------------------------------------நன்றி--------------------------------------

1 comment: