சூப்பர் ஸ்டார் ன் - Sultan The Warrior - தகவல் தொழில்நுட்பம்

Latest

தமிழர்களுக்குகாக தமிழில்......

Friday, August 14, 2009

சூப்பர் ஸ்டார் ன் - Sultan The Warrior

சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த்-ன் அனிமேஷன் திரைப்படம்


Super Star's Sultan The Warrior
Superstar Rajinikanth will be soon be seen in an animated film thanks to his multi-talented daughter Soundarya Rajinikanth. The film is being made under the banner of Soundarya’s Ocher Studios and the movie is rumored to have hi-end animation. The best part is the central character of the film Sultan who is an exact depiction of Rajini.

We all know that each shot in the film is actually shot with the superstar first and then the animation specialists work on it to bring a very satisfying natural look. Reports indicate that so much of money has gone into the making of ‘Sultan-The Warrior’, as much a grand 60 crore rupees!

Never imagined that animation films would be so costly!

The film has another high light in the sense it is a multilingual film and is being made in eighteen languages. This is a new record that is being made by the superstar’s super daughter. Grapevine also has it that Vijayalakshmi will be lending her personality to this animated movie as the superstar’s heroine.

Soundarya Rajinikanth, a chip off the old block we should say!Click Here To Download The Sultan The Warrior TrailerNo comments:

Post a Comment