சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த்-ன் எந்திரன் - தகவல் தொழில்நுட்பம்

Latest

தமிழர்களுக்குகாக தமிழில்......

Sunday, July 26, 2009

சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த்-ன் எந்திரன்

Super Star's ROBOT STILLS and Trailer Show


According to the sources, Rajini is a College Professor and Scientist expert in making Robots. As the Government requests him to create more and more Robots for the well-being of the people, he continues to invent Robots. Danny Denzongpa approaches Rajini on a fine day to invent a Robot that has a higher resistance towards strong hits and blows. That is when Rajini creates a Robot that looks like none other than Rajini himself....


The Robotic Rajini falls in love with a student of the college, Aishwarya Rai. Due to some reasons the ladylove of the Robot ( Rajini) runs away from him , leaving out his hopes to just ashes. exactly then, the Robot turns to be a hindrance to the society operating upon the instructions of the Villain, Danny. The overall story goes on how the hero tames the Robot back and retrieves his lady love.

A sequence of fights have been shot in Goa, and according to the director, Shankar, it is one of the biggest highlights of the film.


Click Here To Download எந்திரன் Trailer Show

No comments:

Post a Comment