கணிப்பொறிகளுக்கு கட்டாயம் தேவைப்படும் 9 மின்புத்தகங்கள் - தகவல் தொழில்நுட்பம்

Latest

தமிழர்களுக்குகாக தமிழில்......

Wednesday, January 5, 2011

கணிப்பொறிகளுக்கு கட்டாயம் தேவைப்படும் 9 மின்புத்தகங்கள்
Top 9 Computer Articles [ TIPS & TRICKS]
BEST OF 2010


இந்த 9 மின்புத்தகங்களும் நம் கணிப்பொறிகளுக்கு கட்டாயம் பயன்படும்.  


ARTICLES DETAILS:

1.Break Administrator Password In Windows XP

2.Hack Windows XP Password without Any Software

3.Multiple login in yahoo Without Using any Software

4.Make A Pen Drive As A RAM (Memory)!

5.Top Ten Tips To Improve System Speed

6.Boot your PC in less than 10 seconds

7.Offline Gmail to browse gmail from computer by downloading the whole gmail

8.Nokia Mobile hidden Codes list to do all the secret things

9.10 Simple tips to bring computer to normal state when it freezes or hangs up
------------------- நன்றி -------------------


இந்த பதிவிற்கு தமிழிஷ்ல் ஓட்டு போட்டுவிட்டிர்களா ?

1 comment: