பவர்பாயின்ட் ப்ரசன்டேஷன்களுக்கான சில இணையதளங்கள் - தகவல் தொழில்நுட்பம்

Latest

தமிழர்களுக்குகாக தமிழில்......

Monday, August 3, 2009

பவர்பாயின்ட் ப்ரசன்டேஷன்களுக்கான சில இணையதளங்கள்


இது பவர்பாயின்ட் பற்றி விரிவாக கற்றுக்கொள்ள உதவும் இணையதளம்.
பவர்பாயின்ட் ப்ரசன்டேஷன்க்கு தேவையான Backgrounds மற்றும் Templates இங்கு உள்ளன. இதை பதிவிறக்கம் செய்து பயன் படுத்தி கொள்ளலாம்.ஏராளமான பவர்பாயின்ட் ப்ரசன்டேஷன்க்கு தேவையான Background designsஇங்கு உள்ளன.இங்கு ஏராளமான பவர்பாயின்ட் ப்ரசன்டேஷன்கள் கிடைக்கிறது. நமக்கு தேவையான தலைப்பை குடுத்து அதற்கான ப்ரசன்டேஷன்னை பெற்று கொள்ளலாம்.


பவர்பாயின்ட்டில் உள்ள சிறப்புகள் மற்றும் அதன் தட்டச்சி குறுக்குவழிகள் (Key Board Shortcut) பற்றி தெரிந்து கொள்ளலாம்.


தமிழ்,ஆங்கிலம்,கணக்கு என்று அணைத்து பாட பிரிவுகள் வாரியாக ப்ரசன்டேஷன்ஸ் உள்ளது.இங்கு Accounts,Stats,Finance போன்ற ப்ரசன்டேஷன்ஸ் உள்ளது.


------------------- நன்றி -------------------

1 comment: