ஆங்கிலம் கற்றுக்கொள்ள உதவும் இணையதளங்கள் - தகவல் தொழில்நுட்பம்

Latest

தமிழர்களுக்குகாக தமிழில்......

Monday, August 3, 2009

ஆங்கிலம் கற்றுக்கொள்ள உதவும் இணையதளங்கள்

ஆங்கிலம் கற்றுக்கொள்ள உதவும் மின் நூல்களைய் இலவசமாக வழங்கும் இணையதள முகவரிகள் சில கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

www.english-at-home.com

www.freelanguage.org

www.bartleby.com

www.effortlessenglishclub.com/7-rules-to-learn-execellent-english-speaking

http://www.e-book.com.au/freebooks.html

www.edufind.com/ENGLISH/grammar/INDEX.CFM

www.esldepot.com/section.php/5/0

www.mobipocket.com/en/eBooks/Category.asp?Language=EN&categoryId=89&Name=Language+%26+Linguistics

www.ebook300.com/The-Cambridge-Encyclopedia-of-the-English-Language6673.html

www.ebooksbay.org/Free_Learning_English_Ebooks_Download_Free_Language_ebooks/2008/01/06/

www.english-test.net/esl/english-grammar-test.html


--------------------------------------நன்றி--------------------------------------

2 comments: