அணைத்து பயன்பாட்டிற்கும் தட்டச்சி குறுக்குவழிகள் - தகவல் தொழில்நுட்பம்

Latest

தமிழர்களுக்குகாக தமிழில்......

Sunday, August 2, 2009

அணைத்து பயன்பாட்டிற்கும் தட்டச்சி குறுக்குவழிகள்

நாம் ஒவ்வொருவரும் பல மென்பொருள்கள் பயன்படுத்துகிறோம். நமக்கு மிகவும் பழக்கப்பட்ட மென்பொருள்களின் தட்டச்சி குறுக்குவழிகள் (Key Board Shortcut) மட்டுமே நமக்கு தெரியும்.

தட்டச்சி குறுக்குவழிகள் (Key Board Shortcut) நமது வேலை நேரத்தை மிச்சபடுத்துகிறது .

ஆனால் இன்று புதிதாக பல மென்பொருள்கள் வருகிறது.

நமக்கு தேவையான மென்பொருள்களின் தட்டச்சி குறுக்குவழிகள் (Key Board Shortcut) அறிந்து கொள்ள ஒரு இணையதளம் உதவுகிறது.

இங்கு Email,Html,mp3 போன்ற அணைத்து மென்பொருள்களின் தட்டச்சி குறுக்குவழிகள் (Key Board Shortcut) -லும் கொடுக்கப்பட்டு உள்ளது.

நீங்கள் தேடிய மென்பொருள்களின் தட்டச்சி குறுக்குவழிகள் இல்லை என்றால் அவர்களிடம் Request செய்தல் அவர்கள் அதையும் நமக்கு அளிபர்கள். உங்களிடம் உள்ள மென்பொருள்களின் தட்டச்சி குறுக்குவழிகளையும் அங்கு Submit செய்யலாம்.

ASCII க்கான Shortcut Keys-யும் அறிந்திடலாம்.

இணையதள முகவரி : http://www.keyxl.com

--------------------------------------நன்றி--------------------------------------

No comments:

Post a Comment