பென்டிரைவ் உதவியுடன் விண்டோஸ் மற்றும் லினக்ஸ் இயங்குதளத்தை இயக்க !!!! - தகவல் தொழில்நுட்பம்

Latest

தமிழர்களுக்குகாக தமிழில்......

Saturday, December 26, 2009

பென்டிரைவ் உதவியுடன் விண்டோஸ் மற்றும் லினக்ஸ் இயங்குதளத்தை இயக்க !!!!

 How to Boot Windows or Linux via a Flash Drive


"விண்டோஸ் மற்றும் லினக்ஸ்" இயங்குதளத்தை பென்டிரைவ் உதவியுடன் இயக்க இந்த கானொளியில் மிக தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது.--------------------------------------நன்றி----------------------------------------No comments:

Post a Comment