உங்கள் தமிழ் தளத்திற்கு விளம்பரம் பெற - தகவல் தொழில்நுட்பம்

Latest

தமிழர்களுக்குகாக தமிழில்......

Friday, September 25, 2009

உங்கள் தமிழ் தளத்திற்கு விளம்பரம் பெற

கூகிள் அட்சென்ஸ் போல இந்த தளம் நமக்கு விளம்பரம் தருகிறது. இவர்கள் கூகிள் போல நேர்மையாக பணம் நமக்கு தருகிறார்கள்.

நாம் 100$ சம்பாரித்த உடன் இவர்கள் நமக்கு Cheque அனுப்பிவிடுகிர்கள்,அல்லது நாம் 50$ சேர்ந்தவுடன் நம் பணத்தை Paypal வழியாகவும் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

( Paypal பற்றி தெறிந்து கொள்ள இங்கு செல்லவும் )


நம் தளத்திற்கு இவர்கள் Traffic-ம் மிககுறைந்த பணத்தில் தருகிறார்கள்.

நாம் Advertiser-ஆக இதில் சேர்ந்து இதை(Traffic) பெற்றுக்கொள்ளலாம். அல்லது இதில் நம் சம்பாரிக்கும் பணத்தை Traffic பெறவும் பயன்படுத்தி கொள்ளமுடியும்.


நீங்கள் உங்கள் தளத்தில் வேறு விளம்பரம் Ad Network-ல் விளம்பரம்
பெற்றுவந்தாலும் இதிலும் சேர்ந்து அதிக பணம் ஈட்டுங்கள்.


Click Here To Join Clicksor Ad Network

---------------------------------------நன்றி-------------------------------------------------


6 comments: