கணிப்பொறியில் அழித்த கோப்புகளை மீண்டும் பெற - தகவல் தொழில்நுட்பம்

Latest

தமிழர்களுக்குகாக தமிழில்......

Sunday, August 16, 2009

கணிப்பொறியில் அழித்த கோப்புகளை மீண்டும் பெற

நாம் கணிப்பொறியில் சில கோப்புகளை அழித்து இருப்போம் பிறகு அது நமக்கு தேவைப்படும்,அழித்த கோப்புகள் நம் Hard Disk-ல் செக்டார்(Sector) ஆக தான் பதிவாகிறது. அடுத்து வேறு கோப்பு பதிவாகும் வரை அந்த இடம் காலியாக தான் இருக்கும். ஆகையால் அழிந்த நாம் கோப்புகளைய் மென்பொருள் கொண்டு மீட்க்கலாம்.

இங்கு உள்ள சில மென்பொருள்கள் இதற்கு பயன்படுகிறது.

R-Linux Recovery

இதன் சிறப்பு நாம் Hard Disk-ய் Image File -ஆக எடுத்து வைத்து கொள்ள முடியும்.
மற்றும் Hard Disk,Pen Drive,Memory Card -ல் கோப்பு அழிந்து இருந்தாலும், Format செய்துஇருந்தாலும் நாம் பழைய கோப்புகளை திரும்ப பெற முடியும்.


Click Here To Download R-Linux Recovery
இதற்கு பயன்படும் மற்ற இலவச மென்பொருள்கள்

Click Here To Download Pandora Recovery

Click Here To Download Recover Files 2.1

Click Here To Download PC Inspector File Recovery 4

Click Here To Download Data Recovery 2.3.1

Click Here To Download EASEUS Deleted File Recovery 2.1

Click Here To Download Glary Undelete 1.3

--------------------------------------நன்றி--------------------------------------

1 comment:

  1. ரேபிட் ஸேர் மாதிரி(நீ ஏற்கனவே கோப்பை இறக்கிக்கொண்டிருக்கிறாய்) பிழை செய்தி வருகிறது- இறக்கமுடியவில்லை.

    ReplyDelete