கருப்பு வெள்ளை to கலர் மாற்றுவது எப்படி! | Black & White to COLOUR Photo Converting in Photoshop - தகவல் தொழில்நுட்பம்

Latest

தமிழர்களுக்குகாக தமிழில்......

Monday, January 29, 2018

கருப்பு வெள்ளை to கலர் மாற்றுவது எப்படி! | Black & White to COLOUR Photo Converting in Photoshop

நம்மிடம் உள்ள பழைய கருப்பு வெள்ளை புகைப்படத்தை கலர் படமாக மாற்றுவது எப்படி என்று விரிவாக மற்றும் விளக்கமாக உள்ளது.
--------------------------------------நன்றி----------------------------------------

No comments:

Post a Comment