உங்களது தகவல்களை Pendriveல் பாதுகாப்பாக சேமிப்பது எப்படி! - தகவல் தொழில்நுட்பம்

Latest

தமிழர்களுக்குகாக தமிழில்......

Sunday, December 20, 2015

உங்களது தகவல்களை Pendriveல் பாதுகாப்பாக சேமிப்பது எப்படி!

Protect Data's in Flash Drive

உங்களது தகவல்களை பாதுகாப்பாக சேமிப்பது எப்படி என்று இந்த VIDEO தெளிவாக விளக்கும்.  

நண்பர்களே, உங்களுக்கு ஒரு அன்பான வேண்டுகோள். எங்களது  YOUTUBE CHANNELய் SUBSCRIBE செய்யவும். இதுபோன்ற பல VIDEOகள் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும். --------------------------------------நன்றி----------------------------------------
-->

No comments:

Post a Comment