இமேஜ் பைல் எக்ஸ்டென்ஷன்களுக்கான விளக்கங்கள்!!! - தகவல் தொழில்நுட்பம்

Latest

தமிழர்களுக்குகாக தமிழில்......

Thursday, October 22, 2009

இமேஜ் பைல் எக்ஸ்டென்ஷன்களுக்கான விளக்கங்கள்!!!

நாம் அதிகம் பயன்படுத்தும் முக்கியமான இமேஜ் பைல்களுக்கான (Image Files Extensions) விளக்கங்கள்.....


BMP - Microsoft Windows Bitmap file

CUR - Microsoft Windows CURsor file

EPS - Encapsulated PostScript

GIF - CompuServe Graphics Image Format file

HDF - Hierarchical Data Format file

ICO - Microsoft Windows ICOn file

ICON - Sun Icon and Cursor file

MPNT - Apple Machintosh MacPaint file

PBM - Portable Bitmap file

PGM - Portable Grayscale Map file

PIC - PIXAR PICture file

PICT - Apple Machintosh QuickDraw/PICT file

PICT - Softimage PICT file

PIX - Alias PIXel image file

PNM - Portable aNy Map file

PPM - Portable Pixel Map file

PS - PostScript

RAS - Sun RASterfile

RGB - Silicon Graphics RGB image file

RGBa - 4-component Silicon Graphics image file

TIFF - Tagged Image File


JPEG அல்லது JPG - Joint Photographic Experts Group

PNG - Portable Network Graphics--------------------------------------நன்றி---------------------------------------------

3 comments:

 1. முக்கியமான இரண்டு வகை விடுபட்டுள்ளது. இதையும் இணைத்து கொள்ளுங்கள்

  JPEG அல்லது JPG - Joint Photographic Experts Group
  PNG - Portable Network Graphics

  ReplyDelete
 2. மிக்க நன்றி விடுபட்டதை எடுத்து கூறியதற்கு.

  நீங்கள் கூறியதை இணைத்து விட்டுவிட்டேன்.

  நன்றி

  ReplyDelete
 3. 100% Genuine & Guarantee Money Making System.(WithOut Investment Online Jobs).

  Visit Here For More Details :

  http://bestaffiliatejobs.blogspot.com/2010/12/read-articles-to-earn-money.html

  ReplyDelete